Jude Riley

I was brought up in rural Derbyshire and developed a love of craft at an early age. Both of my grandmothers were skilled needlewomen and adept at what today would be called ‘upcycling’. Life, however, took a very different course. I trained as a scientist and after my Ph.D. at the University of Nottingham, I worked in universities and research institutes in Mexico, The Gambia and Aberystwyth, where I eventually settled.
My interest in textiles continued, but once I had discovered marbling, I quickly became hooked. In 1993, when my daughter was born, I decided to take a career break. This is when I decided to turn a hobby into a business and Jude Riley Marbling was born. Almost twenty two years later, the business has grown and changed and the range of products I produce has gradually evolved.
My current range includes cards, coasters, scarves, wall pieces and paper jewellery.

Cefais fy magu yn Derbyshire gwledig a datblygais gariad am grefft yn fy mywyd cynnar. Roedd fy nwy famgu yn medrus gyda’r nodwydd, ac yn ailgylchu yn ffyrdd diddorol, y gelwir heddiw yn “upcycling”. Er eu dylanwad nhw, cymerodd fy mywyd cwrs arall. Hyforddais fel gwyddonydd, ac ar ol fy nocthuriaeth ym Mhrifyshol Nottingham, gweithais ym mhrifysgolion a chanolfannau ymchwil yn Mecsico, Y Gambia ac Aberystwyth, lle ymhen amser ymgatrefais.

Parhawodd fy niddordeb yn tecstiliau, ond unwaith ddarganfyddais marblio, ges i fy machu yn gyflym. Yn 1993 ganwyd fy merch a phenderfynais cymryd egwyl gyrfa. Dyma’r amser penderfynais ddechrau busnes o’n diddordeb, a ganwyd Marmori Jude Riley. Bron i ddwy ar hugain mlynedd yn ddiweddarach mae’r busnes wedi tyfu a newid ac mae’r amrywiad o gynhyrchion rwyf yn eu creu wedi datblygu.

Ar hyn o bryd rwyf yn cynhyrchu cardiau, scarffiau, darnau wal a gemwaith papur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *