Anita Woods

Peregrine Falcon

Anita Woods is a figurative artist inspired by the animals, landscape and sea of West Wales where she lives. Anita runs day and residential art workshops which are tailor made to the individuals or groups requirements. The workshops are suitable for all abilities.

I live and work in Ceredigion, Mid Wales. I work mainly in mixed media but also sometimes in oil and watercolour. I have a range of prints and cards available locally and I exhibit with Oriel Seren in Machynlleth, Origin in Carmarthen and in the Tourist Information Centre in Aberaeron.

Mae Anita Woods yn artist ffigurol sy’n cael ei hysbrydoli gan anifeiliaid,y tirlun a’r môr o amgylch ei chartref yng ngorllewin Cymru, lle mae yn byw. Mae yn rhedeg gweithdau celf dyddiol a phreswyl ac yn ei haddasu i’r unigolyn neu I grwpiau. Mae’r gweithdau yn addas I bob un o bob gallu.

Rwyf yn byw a gweithio yng Ngheredigion, yng nghanolbarth Cymru, a gweithio fwyaf trwy gyfrwng cymysg, ac mewn olew a dyfrlliw.Rwyf yn gwerthu printiau a chardiau yn lleol ac yn arddangos fy ngwaith yn Oriel Seren yn Machynlleth, Origin yn Carmarthen, hefyd yng Nghanolfan Croeso Aberaeron.

Telephone: 01974 200815
or 07891 919444

www.anitawoods.net
https://twitter.com/anitawoodsart
www.facebook.com/anitawoodsart
http://ceredigionarttrail.org.uk
http://instagram.com/shellynaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *